معرفی سامانه اطلاعات مکانی شرکت

سامانه اطلاعات مکانی شرکت آب و فاضلاب استان قم کار خود را از سال 1377 شروع کرد. در ابتدای شروع فعالیت این دفتر، اطلاعات شبکه به صورت نقشه‌های کاغذی و CAD‌ موجود بود. به منظور تکمیل و به روزرسانی این نقشه ها، ممیزی تمامی املاک انجام گرفت و برداشت اطلاعات مشترکین صورت پذیرفت و سپس تمامی نقشه‌های موجود در سازمان گردآوری و یک نقشه از کل شبکه تهیه گردید و در ادامه، نقشه تهیه شده بر اساس گزارشات حوادث به تدریج اصلاح و بروز گردید. از سال1380 به بعد اطلاعات مزبور در شرکت آب و فاضلاب استان قم موجود بوده و بروزرسانی گردیده است. از سال 84، روند اجرایی GIS در سازمان عملیاتی گردید و از سال 85 سیستم اطلاعات جغرافیایی به ثمردهی رسید. از سال 87 امور مرتبط به برداشت مختصات مکانی و نگهداری و به روز رسانی اطلاعات مکانی برون سپاری گردید. در سال 89 برداشت مختصات مکانی عوارض موجود با استفاده از GPS دو فرکانسه انجام گرفت و نقشه های قدیمی بر این اساس تصحیح شدند. در حال حاضر هیچ صورت وضعیتی بدون مهر و امضای دفتر GIS تایید نمی شود، همه استعلام تاسیسات توسط واحد GIS پاسخ داده می شود و خرید انشعاب با تخصیص کد GIS و ثبت کد اشتراک مشترک در نقشه های GIS انجام می گیرد. هم اکنون خدمات دهی به معاونت های مهندسی و توسعه، مشترکین و بهره برداری از طریق WebGIS صورت می پذیرد و امکان استفاده از این وب در داخل و خارج شبکه فراهم می باشد.